Darba algas uzskaiteDarba algas uzskaite diezgan sarežģīta, tāpēc apskatīsim tikai darba algas atskaišu veidlapas un to iesniegšanas termiņus.


Veidlapu nav daudz:

  • Ziņas par darba ņēmējiem (atskaite par pieņemtiem-atbrīvotiem dariniekiem)
  • Ziņojums par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no darba ņēmēju darba ienākumiem, iedzīvotāju ienākuma nodokli un uzņēmējdarbības riska valsts nodevu pārskata mēnesī
  • Paziņojums par algas nodokli

Atskaite par pieņemtiem-atbrīvotiem dariniekiem jāiesniedz:
* pieņemšana darbā - ne vēlāk kā vienu dienu pirms tam;
* atlaišana no darbas - triju darba dienu laikā pēc tam;
* kad personai ir piešķirts atvaļinājums vai beidzies atvaļinājums bez darba algas saglabāšanas - triju darba dienu laikā pēc tam.
Ziņojumu jāiesniedz līdz datumam, kas norādīts valsts ieņēmumu dienesa paziņojumā.
Pēdējā atskaite jāiesniedz līdz nākoša gada 1.februārim vai līdz tā mēneša 15.datumam, kas seko darba attiecību izbeigšanās mēnesim.

Veidlapas