Reģistrācija

Iedaļā Reģistrācija stāstīts par personām, kas nodarbojas ar saimniecisko darbību, reģistrāciju valsts ieņēmumu dienestā (VID), Uzņēmuma reģistrā individuālā komersanta statusā, kā arī kā pašnodarbinātās personas (sociālā nodokļa maksātāja) valsts ieņēmumu dienestā (VID).


Grāmatvedības uzskaite

Iedaļā Grāmatvedības uzskaite izskatīti ieņēmumu uzskaites varianti, veicot uzskaiti parastā ierakstu sistēmā, dubultā ierakstā, mikronodokļa maksātāja, kā arī par personu - fiksētā iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāju.Grāmatvedības atskaites

Iedaļā Grāmatvedības atskaites parādīti dažādu atskaišu piemēri un deklarāciju aizpildīšanas paraugi, kurus nepieciešams iesniegt VID un šo atskaišu iesniegšanas termiņi.Veidlapas

Iedaļā Veidlapas atrodami veidlapu paraugi par PVN, sociālo nodokļi, kā arī citas atskaites formas un veidlapas DOC vai PDF-formātā.
Iedaļā EXCEL-veidlapas atrodami veidlapu paraugi EXCEL-formātā.


Tiesību akti

Šaja iedaļā uzskaitīti dažādi Tiesību akti.


Kur maksāt nodokļus

Šajā iedaļā jūs atradīsiet kontu numurus, uz kuriem ir jāpārskaita Nodokļi.


Atskaišu iesniegšanas termiņi

Šajā iedaļā uzskaitīti Atskaišu iesniegšanas termiņi.


Forums

Mūsu Forumā var uzdot jautājumus par personu nodokļu maksāšanu un uzskaiti, kā arī dažādus citus jautājumus.
Uzmanību! Par Forumā saņemtām atbildēm saita administrācija atbildību nenes.


Saites

Iedaļā Saites jūs atradīsiet atsauces uz VID, Uzņēmuma reģistra un citas noderīgas saites.


Accor

grāmatvedības programma individuālajiem komersantiem un pašnodarbinātajām personām Accor

 

 


следим за valutas.info следим за valutas.info