Mikronodokļa atskaiteAtskaite jāiesniedz un nodoklis jāmaksa vienu reizi ceturksnī.


Deklarācijā norāda šādus rādītājus par kalendāra ceturksni:
- apgrozījumu (ieņēmumus);
- darbiniekus un darbinieku ienākumu pa mēnešiem;


Deklarācijā nodokļa aprēķinam skaitļus norāda latos un santīmos.


Deklarācijas 4.rindā norāda kalendāra ceturksni, par kuru deklarāciju iesniedz.
Deklarācijas 5.rindā norāda mikrouzņēmuma apgrozījums ceturksnī.
Deklarācijas 5.rindā norāda nodokļa maksātāja ceturkšņa apgrozījuma daļu, kas no kalendāra gada sākuma ir pārsniegusi kritēriju 100000 euro.
Deklarācijas 7.rindā norāda mikrouzņēmuma darbiniekus un katra darbinieka ienākumu kalendāra ceturkšņa katrā mēnesī.
Deklarācijas 8.rindā norāda aprēķināto mikrouzņēmumu nodokli, ja mikrouzņēmuma apgrozījums, darbinieku skaits un darbinieku ienākuma līmenis nepārsniedz noteiktos kritērijus.
Deklarācijas 9.rindu aizpilda nodokļa maksātājs, kura kalendāra gada apgrozījums, skaitot kopā no taksācijas gada sākuma, ceturksnī pārsniedz 100000 euro. Nodokli aprēķina, 6.rindā summu reizinot ar nodokļa likmi 20 procentu apmērā.
Deklarācijas 10.rindā norāda kalendāra ceturkšņa visu darbinieku visu mēnešu ienākuma daļas, kas pārsniedz 720 euro, kopējo summu.
Deklarācijas 11.rindu aizpilda nodokļa maksātājs, ja darbinieku ienākums pārsniedz 720 euro mēnesī. Nodokli no ienākuma pārsnieguma summas aprēķina, 10.rindā summu reizinot ar nodokļa likmi 20 procentu apmērā.
Deklarācijas 12.rindā norāda darbinieku skaitu, kas pārsniedz piecus darbiniekus kalendāra ceturksnī.
Deklarācijas 13.rindā norāda papildus piemērojamo mikrouzņēmumu nodokļa likmi, ja mikrouzņēmumā ir vairāk par pieciem darbiniekiem kalendāra ceturksnī. Nodokli aprēķina, 12.rindā norādīto darbinieku skaita pārsniegumu reizinot ar mikrouzņēmumu nodokļa papildu likmi 2 procentu apmērā.
Ja mikrouzņēmumā ir vairāk par pieciem darbiniekiem ceturksnī, 14.rindā aprēķina mikrouzņēmumu nodokli par darbinieku skaita pārsnieguma daļu, 5.rindā norādīto apgrozījumu reizinot ar 13.rindā norādīto nodokļa likmi.
Deklarācijas 15.rindā norāda Kopā aprēķinātais mikrouzņēmumu nodoklis.Deklarācija izskatīsies šādi:
Atskaite jāiesniedz vienu reizi ceturksnī līdz nākošā mēneša 15.datumam.


Deklarācijas veidlapas var atrast ŠEIT.

Mikronodoklis


Atskaites iesniegšanas termiņi


Kur maksāt nodokļus


Veidlapas

 

 

>