Grāmatvedības uzskaite mikrouzņēmumu nodokļa maksātājiemPar mikrouzņēmumu nodokļa maksātāju var kļūt individuālais komersants vai fiziskā persona, kas reģistrēta Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicējs.
Lai varētu maksāt mikrouzņēmumu nodokli, mikrouzņēmumam ir jāatbilst šādiem kritērijiem:
- apgrozījums kalendāra gadā nepārsniedz 100000 euro;
- darbinieku skaits jebkurā brīdī ir ne lielāks par pieciem;

Mikrouzņēmumu nodoklis ir nodoklis, kas ietver:
- valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, iedzīvotāju ienākuma nodokli un uzņēmējdarbības riska valsts nodevu par mikrouzņēmuma darbiniekiem;
- uzņēmumu ienākuma nodokli, ja mikrouzņēmums atbilst uzņēmumu ienākuma nodokļa maksātāja pazīmēm;
- mikrouzņēmuma īpašnieka iedzīvotāju ienākuma nodokli par saimnieciskās darbības ieņēmumiem.

Ar mikrouzņēmumu nodokli apliek mikrouzņēmuma gada apgrozījumu.


Mikrouzņēmumu nodokļa pamatlikme ir 9 procenti. Gadījumos, ja mikrouzņēmums neievēro tam noteiktos kritērijus, tas maksā mikrouzņēmumu nodokli pēc lielākas likmes:
- +2% par katru papildus nodarbināto darbinieku, ja mikrouzņēmuma darbinieku skaits ceturksnī pārsniedz piecus darbiniekus;
- 20% ja mikrouzņēmuma apgrozījums gadā pārsniedz 100000 euro. Apgrozījuma pārsnieguma daļai piemēro 20% likmi;
- 20% Ja mikrouzņēmuma darbinieka ienākums pārsniedz 720 euro mēnesī. Apgrozījuma pārsnieguma daļai piemēro 20% likmi;


Gada apgrozījums tiek noteikts proporcionāli mēnešu skaitam, kuros persona kalendārā gada laikā atradusies mokronodokļa statusā. Piemēram, ja jūs piereģistrējāties jūnija mēnesī, tad minimālā summa jau būs nevis 100000, bet 58333,34 lati (100000 / 12 * 7 mēneši).


No mikrouzņēmuma darbinieka ienākuma nav jāietur iedzīvotāju ienākuma nodoklis un nav jāveic valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.


Uzskaiti reglamentē MK noteikumi Nr. 188 „Kārtība, kādā individuālie komersanti, individuālie uzņēmumi, zemnieku un zvejnieku saimniecības, citas fiziskās personas, kas veic saimniecisko darbību, kārto grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā”


II1. Īpaši noteikumi mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu uzskaitei


Saimnieciskās darbības ieņēmumus maksātājs hronoloģiskā secībā uzskaita ieņēmumu uzskaites reģistrā.Žurnāla veidlapu var apskatīt >ŠEIT.Mikronodokļa atskaites


Tiesību akti


Veidlapas