Kur maksāt nodokļusIEDZĪVOTĀJU IENĀKUMA NODOKLIS


RĪGAS DOMES KONTI


VENTSPILS PILSĒTAS KONTI

VALSTS SOCIĀLĀS APDROŠINĀŠANAS OBLIGĀTĀS IEMAKSAS


Saņēmējs Valsts kase
Reģ.numurs 90000050138
Saņēmēja banka Valsts kase
Konta numurs LV37TREL1060000220000


IEDZĪVOTĀJU IENĀKUMA NODOKLIS


Saņēmējs Valsts kase
Reģ.numurs 90000050138
Saņēmēja banka Valsts kase
Konta numurs LV91TREL1060000110000


PIEVIENOTĀS VĒRTĪBAS NODOKLIS


Saņēmējs Valsts kase
Reģ.numurs 90000050138
Saņēmēja banka Valsts kase
Konta numurs LV37TREL1060000511000


UZŅĒMĒJDARBĪBAS RISKA VALSTS NODEVA


Saņēmējs Valsts kase
Reģ.numurs 90000050138
Saņēmēja banka Valsts kase
Konta numurs LV80TREL1060190935000


MIKROUZŅĒMUMU NODOKLIS, kuru maksa ka saimnieciskas darbibas veiceji registretas fiziskas personas


Saņēmējs Valsts kase
Reģ.numurs 90000050138
Saņēmēja banka Valsts kase
Konta numurs LV41TREL1060000722000