Pašnodarbinātais
Pašnodarbinātais – tā nav persona, kas nodarbojas ar saimniecisko darbību, bet persona, kas ir iereģistrēta kā valsts sociālas apdrošināšanas obligāto iemaksu maksātāja.


Šī nodokļa maksātājam jāreģistrējas, ja starpība starp ienākumiem-izdevumiem no saimnieciskās darbībās sastāda 320 euro mēnesī (precīzāk, kad ienākumi sasniedz 1/12 daļu no Ministru kabineta noteikto obligāto gada minimālo iemaksu apmēru. 2014 gadam šī summa noteikta 3840 euro).


Līdz tā mēneša desmitajam datumam, kas seko mēnesim, kurā mēneša ienākumi sasnieguši 1/12 daļu no Ministru kabineta noteiktā obligāto iemaksu objekta minimālā apmēra pašnodarbinātajam, jāreģistrējas Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajā iestādē pēc savas dzīvesvietas.


Nav jāaizmirst, ka obligāto iemaksu objekta minimālais apmērs tiek noteikts proporcionāli mēnešu skaitam, kuros persona kalendārā gada laikā atradusies pašnodarbinātā statusā. No aprēķinātā obligāto iemaksu objekta apmēra atskaita proporcionālo daļu par pārejošas darbnespējas, kā arī grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma kalendāra dienām, par kurām ir izsniegta darbnespējas lapa B. Piemēram, ja jūs piereģistrējāties kā pašnodarbināta persona jūnija mēnesī, tad minimālā summa jau būs nevis 3840, bet 2240 euro (320 euro * 7 mēneši).


Nodoklis maksājams vienu reizi ceturksnī no jebkuras brīvi izvēlētas summas, bet ne mazāk par 320 euro līdz ceturksnim sekojošā mēneša 15.datumam. Par tiem mēnešiem, kuros jūsu ienākums nav pārsniedzis 320 euro nodoklis nav jāmaksā.


Tomēr, ja kādā no mēnešiem jūsu kopējais ienākums pārsniedz noteikto sociālo iemaksu minimālo apmēru, jums būs jāmaksā nodoklis arī par tiem mēnešiem, kuros jūsu ienākums nav pārsniedzis 320 latu. Nodoklis maksājams par visiem turpmākajiem mēnešiem, vismaz no 320 euro, līdz kalendārā gada beigām vai pašnodarbinātā statusa zaudēšanai.


Piemērs:
(Tabula ņemta no VID metodiskiem materiāliem)

Fiksētā iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātājiem jāreģistrējas kā pašnodarbinātā persona, ja viņu ieņēmumi sasniedz 1056 euro mēnesī (ieņēmumi sasniedz Ministru kabineta noteikto obligāto iemaksu objekta minimālo apmēru, kas reizināts ar koeficientu 3,3. 2014.gadā: 3840:12x3,3=1056).


Nodoklis maksājams vienu reizi ceturksnī no jebkuras brīvi izvēlētas summas, bet ne mazāk par 320 euro, līdz ceturksnim sekojošā mēneša 15.datumam. Par tiem mēnešiem, kuros jūsu ieņēmumi nav pārsnieguši 1056 euro, nodoklis nav jāmaksā.Piemērs:
(Tabula ņemta no VID metodiskiem materiāliem)

VSAOI atskaites (sociālais nodoklis)


Tiesību akti


Veidlapas