ReģistrācijaJūs gribat reģistrēties kā persona, kas veic saimniecisko darbību, bet nezināt kā to darīt? Vispirms jums vajag izlemt, gribat jūs vienkārši reģistrēt savu darbību Valsts ieņēmumu dienestā vai gribat saņemt Individuālā Komersanta oficiālu statusu Uzņēmumu reģistrā. Sajā gadījumā jūs nesaņemsiet juridiskās personas statusu, bet paliksiet tā pati fiziskā persona ar Individuālā Komersanta statusu. Tas neatbrīvo jūs no pienākuma pēc šī statusa iegūšanas reģistrēties vēl arī Valsts ieņēmumu dienestā.


Saimnieciskās darbības veicēja reģistrācija


Lai reģistrētos Valsts ieņēmumu dienestā, jums jāierodas VID nodaļā pēc dzīvesvietas un tur jāaizpilda iesniegums. Bet nebrīnaties, ja dažos likumdošanā atrunātos gadījumos, jums var atteikt kā personai, kas veic saimniecisko darbību, ja VID darbinieki jūsu darbībā saskata darba līguma pazīmes. Detalizētu informāciju jūs varat saņemt savā VID nodaļā.


IK reģistrācija


Individuāla Komersanta statuss jāreģistrē Uzņēmuma Reģistrā. Te jūs varat saņemt visu nepieciešamo informāciju.


Sociālā nodokļa maksātāja reģistrācija


Sociālā nodokļa maksātājiem jāreģistrējas, ja starpība starp ieņēmumiem un izdevumiem, kas rodas saimnieciskās darbības rezultātā, ir sasnieguši 320 euro mēnesī t.i. kad jūsu ienākumi ir sasnieguši 1/12 daļu no Ministru kabineta noteiktā obligāto iemaksu minimālā gada apmēra. 2014.gadam šī summa ir noteikta 3840 euro.


Fiksētā ienākuma nodokļa maksātājiem jāreģistrējas, ja ieņēmumi ir 1056 euro mēnesī, t.i. ka ieņēmumi ir sasnieguši 1/12 daļu no Ministru kabineta noteiktā obligāto iemaksu minimālā gada apmēra, kas reizināta ar koeficientu 3.3
Jāregistrējas līdz nākošā mēneša 10.datumam, kad jūsu ienākums pārsniedz noteikto summu. Šajā gadījumā jums atkal jāgriežas Valsts ieņēmumu dienesta nodaļā pēc savas dzīvesvietas, bet tā jau būs cita reģistrācija.


Mikronodokļa maksātāja reģistrācija


IK, vienlaikus ar reģistrāciju par individuālā komersanta Uzņēmumu reģistra, vai fiziskā persona, vienlaikus ar reģistrāciju saimnieciskā darba veicēja statusā VIDā, var iegūt mikrozņēmumu nodokļa maksātāja statusu, iesniedzot pieteikumu un apliecinot, ka pārskata gadā:
- paredzamais mikrouzņēmuma darbinieku skaits nepārsniegs piecus darbiniekus;
- paredzamais apgrozījums būs līdz 100000 euro;
- mikrouzņēmums vēlas maksāt mikrouzņēmumu nodokli.


Mikrouzņēmums, kas vēlas iegūt mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusu, līdz pirmstaksācijas gada 15.decembrim iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam pieteikumu, kurā apstiprina nodokļa maksātāja atbilstību noteiktajiem kritērijiem attiecībā uz nākamo taksācijas periodu.