Tiesību akti
IEDZĪVOTĀJU IENĀKUMA NODOKLIS


Par iedzīvotāju ienākuma nodokli


Nr. 899 Likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" normu piemērošanas kārtība


Nr. 568 Noteikumi par iedzīvotāju gada ienākumu deklarāciju un tās aizpildīšanas kārtību


Nr. 1531 Kārtība, kādā piemērojama patentmaksa fiziskās personas saimnieciskajai darbībai noteiktā profesijā, un tās apmēri


Nr. 744 Noteikumi par mēneša neapliekamā minimuma un nodokļa atvieglojuma apmēru iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšanai


Nr. 677 Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa paziņojumiem


Nr. 188 Kārtība, kādā individuālie komersanti, individuālie uzņēmumi, zemnieku un zvejnieku saimniecības, citas fiziskās personas, kas veic saimniecisko darbību, kārto grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmāSOCIĀLAIS NODOKLIS


Par valsts sociālo apdrošināšanu


Nr. 1503 Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu likmes sadalījumu pa valsts sociālās apdrošināšanas veidiem 2010.gadā


Nr. 992 Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu objekta minimālo apmēru un tā noteikšanas kārtību pašnodarbinātajam


Nr. 827 Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju un ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli


Nr. 1478 Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu objekta minimālo un maksimālo apmēruPIEVIENOTĀS VĒRTĪBAS NODOKLIS (PVN)


Par pievienotās vērtības nodokli


Nr.40 Noteikumi par pievienotās vērtības nodokļa deklarācijuPĀRĒJIE TIESĪBU AKTI


Nr. 282 Nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtība


Nr. 96 Nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtība (stājas spēkā 01.07.2015)